СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

Сертифікація продукції (оцінка відповідності) на відповідність
Технічному Регламенту України від 3500 грн.
Форма зв'язку
Залиште Ваші контактні дані щоб ми з Вами зв'язалися
Якщо у Вас з'явились будь які питання зв'яжіться з нами!

Сфера сертифікації

Ми надаемо послуги з сертифікації продукції за наступними напрямками
Харчова продукція
Вікна та двері та будівельна продукція
Альтернативне паливо (пелети, брикети)
Електротехнічна продукція
Побутова техніка
Медичні вироби
Обладнання що працює під тиском, труби та балони
Підіймальна техніка і комплектуючі
Комп'ютери та офісна техніка
Дитячі товари, дитячі іграшки
Вироби легкої промисловості
Верстати, обладнання, механізми
Котли на всіх видах палива
Будівельні матеріали
Обладнання, що працює у вибухонебезпечному середовищі
Парфумерія і косметика
Освітлювальне обладнання (внутрішнє і зовнішнє освітлення)
Кабельна продукція
Виконуємо роботу компетентно, якісно, в обумовлені терміни.
Сертифікація
це процедура, за допомогою якої третя сторона підтверджує, що продукція, процес або послуга відповідають заданим вимогам.
Система сертифікації
це система, яка має власні правила, процедури і управління для проведення сертифікації відповідності.
Третя сторона
особа або орган, які визнані незалежними від сторін, які беруть участь в питанні, який розглядається
Сертифікація (оцінка відповідності) продукції здійснюється уповноваженими / призначеними на те органами з сертифікації з метою запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я і майна громадян і навколишнього середовища; сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції; створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.

Об'єктами сертифікації/оцінки відповідності (ОВ)
є наступна продукція

Яка виготовлена в Україні
Яка ввозиться в Україну і позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам
Яка ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію
Яка ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам і не може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію, та має позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи
ЗАКОНОДАВЧО РЕГУЛЬОВАНА СФЕРА - СФЕРА ДІЇ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
Технічний регламент - документ (нормативно-правовий акт) встановлює обов'язкові вимоги безпеки для застосування і використання продукції.

На відміну від національних стандартів, Технічні регламенти України є обов'язковим для виконання.

Технічні регламенти України встановлюють вимоги безпеки і гармонізовані з аналогічними документами, чинними в Євросоюзі (Директиви ЄС).

Офіційно, згідно Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

Технічний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначили характеристики продукції або пов'язані з ними процеси та методи виробництва, включаючі відповідні процедурні положення, додержання якіх є обов'язковим. ВІН может такоже включать або Виключно стосуватись вимог до термінології, Позначення, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в Якій смороду застосовуються до продукції, процесса або методу виробництва.

Згідно з чинним законодавством України в сфері технічного регулювання заборонено введення в обіг на ринку України або експлуатацію продукції яка не пройшла процедуру оцінки відповідності суттєвим вимогам всіх технічних регламентів, які поширюють свою дію на дану продукцію. Особи, що ввів в обіг на ринку України продукцію, що не пройшла процедуру оцінки відповідності посмикати цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності. Розміри штрафних санкцій.

Оцінка відповідності - процес доведення того, що певні вимоги, що стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи або органу, були виконані.

Процедура оцінки відповідності - будь-яка процедура, яка прямо чи опосередковано використовується для визначення того, що встановлені вимоги виконуються.

Процедури оцінки, для підтвердження відповідності, описуються в конкретних Технічних регламентах, які поширюють свою дію на продукцію.

У загальному випадку, підтвердженням відповідності устаткування істотним вимогам Технічних регламентів є:

позитивні результати випробувань на відповідність вимогам гармонізованих стандартів *;

наявність технічної документації (опис вироби, керівництво по експлуатації, конструкторська документація і т.п.) - технічний файл;

Процедура(модулі оцінки відповідності) затверджені ПКМУ №95 від 13.01.2016
Основні принципи і загальні правила сертифікації (оцінки відповідності).

Сертифікація передбачає підтвердження третьою стороною показників, характеристик і властивостей продукції, процесів і послуг на підставі випробувань, контролю виробництва, оцінки системи менеджменту якості.

Третьою стороною можуть виступати: органи з оцінки відповідності, органи з добровільної сертифікації; випробувальні лабораторії, органи сертифікації систем менеджменту якості.
Порядок проведення сертифікації (оцінки відповідності) продукції у загальному випадку
1
Подача і розгляд заявки на
сертифікацію продукції
2
Аналіз наданої документації
3
Прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (модуля ОВ) сертифікації
4
Оцінка виробництва (за потреби)
5
Сертифікація/оцінка системи менеджменту, якщо це передбачено схемою сертифікації
6
Відбір, ідентифікація зразків продукції та їх випробування
7
Аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та надання ліцензії
8
Видача сертифіката відповідності/експертизи типу
9
Оформлення декларації відповідності
10
Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва
11
Інформацію про результати робіт із сертифікації
Схема сертифікації пред'явленої продукції визначається органом з сертифікації за узгодженням із заявником на початок робіт з сертифікації. Вибір схеми (модуля) залежить від виду продукції, її кількості, стану виробництва та інших вихідних даних. Модулі оцінки відповідності наводяться в кожному окремому технічному регламенті, в задежності від вида продукції
Добровільна сертифікація

За позитивних результатів випробувань, у випробувальній лабораторії, можуть видаватися такі види сертифікатів:

Сертифікат на одиничний виріб
на підставі позитивних результатів випробувань одиничного виробу
Сертифікат на партію продукції
на підставі позитивних результатів випробувань зразків продукції (виробів), відібраних від партії в порядку і кількості, визнаними органом по сертифікації
Сертифікат на продукцію, що випускається серійно протягом встановленого терміну
видається органом по сертифікації і включає обстеження виробництва або сертифікацію системи якості див. Таблицю

Перелік технічних регламентів

Наші контакти